Hundrehab

En canineopat har till syfte att förbättra hundens hälsa och rörelseförmåga.

Vid första besöket gör vi en noggrann genomgång av hunden där vi tittar på hur hunden rör sig, känner över hundens muskulatur, senor, ligament samt kontroll av ledernas rörlighet. Efter det gör vi en bedömning där behandlingen anpassas efter individen och terapeutens rekommendationer i samråd med ägaren.

Vid misstanke om skada eller sjukdom kommer vi rekommendera besök hos veterinär innan vi påbörjar behandlingen.

 

Koala får elbehandling

Certifierad canineopat är en skyddad yrkestitel och är den första KU-godkända hundfysioterapeututbildningen som ligger under statlig tillsyn. Den 1-åriga heltidsutbildningen bedrivs av UPH (utbildningscenter för professionell hundvård) i Älvsered och omfattar:

Anatomi och fysiologi
– Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.
– Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
– Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.
Biomekanik
– Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner. Kroppsmedvetenhet.
Rehabilitering
– Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering.
Behandlingsmetoder.
Praktik
– Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage.
Företagsekonomi
– Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande av affärsplan.
Patologi
– Grundläggande sjukdomslära.
Näringslära
– Grundläggande kunskaper i samverkan med människan.
Etologi
– Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan.